TFBOYS (真心话太冒险 Truth Or Dare)

易烊千玺:哎呀     [TALKING]
Yì yáng qiān xǐ: Āiyā

不玩儿了不玩儿了     [TALKING]
bù wán er liǎo bù wán erle

什么呀 连输三把啦     [TALKING]
shénme ya lián shū sān bǎ la

王源:哈哈 快点选     [TALKING]
wáng yuán: Hāhā kuài diǎn xuǎn

真心话还是大冒险     [TALKING]
zhēnxīn huà háishì dà màoxiǎn

王俊凯:还选真心话是吧     [TALKING]
wángjùnkǎi: Hái xuǎn zhēnxīn huà shì ba

听好啦     [TALKING]
tīng hǎo la

[SONG]
王俊凯:奇怪你爱小狗
wángjùnkǎi: Qíguài nǐ ài xiǎo gǒu
Wang Jun Kai: a strange, you love small dogs (puppies)

奇怪你总神游
qíguài nǐ zǒng shényóu
You always strange fugue

总是幻想女生 长长黑发 (10)
zǒng shì huànxiǎng nǚshēng zhǎng zhǎng hēi fǎ (10)
Always imagined a (fantasy) girl with long black hair.

带你走吧
dài nǐ zǒu ba
Take you away (with me).

王源:游戏决战到天亮
wáng yuán: Yóuxì juézhàn dào tiānliàng
Wang Yuan: (play) games, fight (until) dawn.

黑眼圈究极进化
hēi yǎnquān jiū jí jìnhuà
Black eye, the ultimate evolution.

熬夜太可怕快洗洗睡吧
áoyè tài kěpà kuài xǐ xǐ shuì ba
Stay up too awful fast shower and get some sleep.

易烊千玺:蜘蛛在你身后 (15)
yì yáng qiān xǐ: Zhīzhū zài nǐ shēnhòu (15)
Easy to close thousands of seal: the spider behind you.

吓得样子很糗
xià dé yàngzi hěn qiǔ
Scared. it’s embarrassing

爱耍帅也没用
ài shuǎ shuài yě méi yòng
Love to be cool also no use

易烊千玺/王源:
yì yáng qiān xǐ/wáng yuán:
Easy to close thousands of seal/Wang Yuan:

吃相太丑 自恋过头
Chīxiàng tài chǒu zì liàn guòtóu
Eat the ugly narcissistic head.

王源:每次忘买单还能走出门口 (20)
wáng yuán: Měi cì wàng mǎidān hái néng zǒuchū ménkǒu (20)
Wang Yuan: Each forget’ll pay out the door

还不是我在身后
hái bùshì wǒ zài shēnhòu
I was not behind

合:真心话太冒险
hé: Zhēnxīn huà tài màoxiǎn
Together: truth too risky

可是你在我的眼前不用表演
kěshì nǐ zài wǒ de yǎnqián bùyòng biǎoyǎn
But you do not show in my eyes

想笑就笑吧 有时没底线
xiǎng xiào jiù xiào ba yǒushí méi dǐxiàn
Laugh all you want, sometimes not the bottom line.

但女生面前留点颜面 (25)
dàn nǚshēng miànqián liú diǎn yánmiàn (25)
But the girls in front of a little respect.

真心话太冒险
zhēnxīn huà tài màoxiǎn
Really, it’s too risky

反正缺点优点Low点 你都看见
fǎnzhèng quēdiǎn yōudiǎn Low diǎn nǐ dōu kànjiàn
Anyway, good and bad points Low points, you see.

高兴就Wanna show
gāoxìng jiù Wanna show
Happy (pleased) Wanna show

翻脸就Wanna go
fānliǎn jiù Wanna go
Turn on Wanna go

但有你懂我 这一点就足够 (30)
dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yīdiǎn jiù zúgòu (30)
But, you know, I think this is enough

王俊凯:别在旁皱眉头
wángjùnkǎi: Bié zài páng zhòuméi tóu
Wang Jun Kai: don’t frown next to me.

假装不再想走
jiǎzhuāng bù zài xiǎng zǒu
Pretend to no longer want to go.

什么鬼也不说
shénme guǐ yě bù shuō
What not to say.

王俊凯/易烊千玺:
wángjùnkǎi/yì yáng qiān xǐ:
Wang Jun Kai/easy to close thousands of seal:

5678 轮到你啦 (35)
5678 Lún dào nǐ la (35)
5678 it’s your turn.

王源:睡觉爱抱着小熊
wáng yuán: Shuìjiào ài bàozhe xiǎoxióng
Wang Yuan: sleep, love, cuddle bear.

吃饭爱夹错葱头
chīfàn ài jiā cuò cōngtóu
Love to eat the wrong folder onion

除了家人也就我忍受你吧
chúle jiārén yě jiù wǒ rěnshòu nǐ ba
Except for family, you know, I tolerate you.

易烊千玺:别以为你没有
yì yáng qiān xǐ: Bié yǐwéi nǐ méiyǒu
Easy to close thousands of seal: don’t think you don’t have

有次睡姿太丑 (40)
yǒu cì shuì zī tài chǒu (40)
Once sleeping ugly.

不忍心把你吵醒 口水直流
bù rěnxīn bǎ nǐ chǎo xǐng kǒushuǐ zhíliú
Don’t have the heart to Wake you mouth watering.

拍照再走
pāizhào zài zǒu
Pictures go.

王俊凯:手机里存的你的自拍太多
wángjùnkǎi: Shǒujī lǐ cún de nǐ de zìpāi tài duō
Wang Jun Kai: the phone, your selfie too much

内存明显快不够
nèicún míngxiǎn kuài bùgòu
Not enough memory is significantly faster

合:真心话太冒险 (45)
hé: Zhēnxīn huà tài màoxiǎn (45)
Together: truth too risky

可是你在我的眼前不用表演
kěshì nǐ zài wǒ de yǎnqián bùyòng biǎoyǎn
But you do not show in my eyes

想笑就笑吧 有时没底线
xiǎng xiào jiù xiào ba yǒushí méi dǐxiàn
Laugh all you want, sometimes not the bottom line.

但女生面前留点颜面
dàn nǚshēng miànqián liú diǎn yánmiàn
But the girls in front of a little respect.

真心话太冒险
zhēnxīn huà tài màoxiǎn
Really, it’s too risky.

反正缺点优点Low点 你都看见 (50)
fǎnzhèng quēdiǎn yōudiǎn Low diǎn nǐ dōu kànjiàn (50)
Anyway, good and bad points Low points, you see

高兴就Wanna show
gāoxìng jiù Wanna show
Happy (pleased) Wanna show

翻脸就Wanna go
fānliǎn jiù Wanna go
Turn on Wanna go

但有你懂我 这一点就足够
dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yīdiǎn jiù zúgòu
But, you know, I think this is enough

王源:就把真心话当作筹码
wáng yuán: Jiù bǎ zhēnxīn huà dàng zuò chóumǎ
Wang Yuan: put the truth as a leverage

王俊凯:石头剪刀布被坑一把 (55)
wángjùnkǎi: Shítou jiǎndāo bù bèi kēng yī bǎ (55)
Wang Jun Kai: the rock, paper, scissors was pit a

易烊千玺:哈哈 你又输啦
yì yáng qiān xǐ: Hāhā nǐ yòu shū la
Easy to close thousands of seal: ha ha, you lose again.

快承认你有时
kuài chéngrèn nǐ yǒushí
Quick to admit that you sometimes

合:脾气太差 Oh
hé: Píqì tài chà Oh
Chorus: Oh bad temper

王源:真心话太冒险
wáng yuán: Zhēnxīn huà tài màoxiǎn
Wang Yuan: really, it’s too risky.

易烊千玺:(60)
yì yáng qiān xǐ: (60)
Easy to close thousands of seal:

可是你在我的眼前不用表演
Kěshì nǐ zài wǒ de yǎnqián bùyòng biǎoyǎn
But you in my eyes don’t show.

王俊凯:想笑就笑吧
wángjùnkǎi: Xiǎng xiào jiù xiào ba
Wang Jun Kai: to laugh, laugh (laugh it up!)

有时没底线
yǒushí méi dǐxiàn
Sometimes not the bottom line

合:但女生面前留点颜面
hé: Dàn nǚshēng miànqián liú diǎn yánmiàn
Chorus: But some face in front of the girls

合:真心话太冒险 (65)
hé: Zhēnxīn huà tài màoxiǎn (65)
Together: truth too risky

反正缺点优点Low点 你都看见
fǎnzhèng quēdiǎn yōudiǎn Low diǎn nǐ dōu kànjiàn
Anyway, good and bad points Low points, you see.

高兴就Wanna show
gāoxìng jiù Wanna show
Happy (pleased) Wanna show

翻脸就Wanna go
fānliǎn jiù Wanna go
Turn on Wanna go

但有你懂我 这一点就足够
dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yīdiǎn jiù zúgòu
But, you know, I think this is enough.

Advertisements

B1A4 – Lonely (없구나)

Lonely lonely lonely lonely lonely lonely
Lonely lonely lonely lonely lonely lonely
Lonely lonely lonely lonely lonely lonely
Lonely lonely lonely lonely boy

Lonely lonely lonely lonely lonely lonely
Lonely lonely lonely lonely lonely lonely
Lonely lonely lonely lonely lonely lonely
Lonely lonely lonely lonely boy

Nega sajun nektaie hwaiteu syeocheu
Jogeum jageun han dongan an ipdeon paencheu
Honja ipgoseo nan lalala
Honja johaseo nan lalala

Dasi kkeonaen manhi nalgeun seutikeo sajin
Yejeon neowa naega haengbokhae utneun sajin
Honja bogoseo nan lalala
Honja johaseo nan lalala

Ajik nan wae
Yeojeonhi wae
Yeogiseo wae
Ireoneunji

Naega dasi jeonhwahalge jagiya no
Naega jalhalge deo
Na ttaemune ulji antorok
Na neomu geuriwo
Ne nun, ne ko, ne ipsul

Hamkke babeul meogeuryeo haedo nega eopguna
Gachi yeonghwal boryeogo haedo
Nega eopguna
Urin amugeotdo eopguna
Jeongmal amugeotdo eopguna

Everyday every say
Neowa hamkke georireul
Geotneunda geotneunda
Dasi hamkke geotneundamyeon
Uri hamkke geotneundamyeon (joketda)

Nega naege hangsang deullyeojwotdeon norae
Ijen naega nege deullyeojuneun norae
Honja deutgoseo nan lalala
Honja johaseo nan lallalla

Nega eomneun georireul georeobogo
Nega eomneun chareul tago
Daranago daranado
Gyeolguk nege nuni meon babo
Nal chatneun sarameun eomneun deut hae
Hwaljjak bichi nadeon ne mamui changdeuldo imi dachin deut hae (hey)

Hamkke babeul meogeuryeo haedo nega eopguna
Gachi yeonghwal boryeogo haedo
Nega eopguna
Urin amugeotdo eopguna
Jeongmal amugeotdo eopguna

Everyday every say
Neowa hamkke georireul
Geotneunda geotneunda
Dasi hamkke geotneundamyeon
Uri hamkke geotneundamyeon

Ajik nan wae
Yeojeonhi wae
Yeogiseo wae
Ireoneunji

Yeongicheoreom heutnallineun gieok you’re right girl
Naneun manhi apa sick my heart

Uriege jeoldae eobseul geo radeon
Ibyeol mollae nal chajawatdaga
Ireoke neomu swipge
Sarangeun sori eobsi nareul tteona

Dasi doragaryeogo haedo nega eopguna
Amuri bulleo bwado ije nega eopguna
Urin amugeotdo eopguna
Jeongmal amugeotdo eopguna

Everyday every say
Neowa hamkke georireul
Geotneunda geotneunda
Dasihamkke geotneundamyeon
Uri hamkke geotneundamyeon

Baby I just wanna spend some time with you
Baby I just wanna spend some time with you
Baby I just wanna spend some time with you
Baby I just wanna spend some time with you

BigBang – Love Song

[TOP] han yeojaga meoreojyeoga namjaneun norae bureujiman nunmuri naneungeol ibyeoriran

[Daesung] neol manjilsuga eomneungeol I know yeah eh tteoreojineun nal jabajwo Hello

[GD] I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song

[Taeyang] I sarang noraega sirheo dasin an bureuri neoreul tteoolliji anke ijeulsu itge

[Seungri] I sarang noraega sirheo useumyeo bureuri geudaega oeropji anke jigeum neoegero nan ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo nan ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo

[GD] nan duryeowo I sesangeun uimi eobseo dalgwa byeori inneun neo inneun geu gose deryeogajwo

[Daesung] urineun areumdawonneunde You know naege sarangeul gareuchyeojun neo Hello

[Taeyang] I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song

[GD] I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song

[Taeyang] I sarang noraega sirheo dasin an bureuri neoreul tteoolliji anke ijeul su itge

[Seungri] I sarang noraega sirheo useumyeo bureuri geudaega oeropji anke jigeum neoegero nan ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo nan ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo

[TOP] ttaseuhan haessal tto dareun sesang sseulsseulhi chumchuneun galdaebat pureun eondeok wi nan yeojeonhi geunyeowaui motdahan daehwa amu daedap eomneun

([Taeyang] Daedap eomneun…) Mupyojeonghan jeo haneul ([Taeyang] Jeo haneul…) Huingureum dwie sumeo itgetji neon byeori doetgetji

[GD] nun gamgo ne sumgyeoreul neukkyeo ne kkumeul kkwo nae ipgae beonjin miso jigeum nan neowa sumeul swieo sigana meomchwo geunyeowa nal galla nochimara barama meomchwo nege bonaeneun majimak pyeonji hanjang

[Taeyang] I sarang noraega sirheo dasin an bureuri neoreul tteoolliji anke ijeulsu itge

[Seungri] I sarang noraega sirheo useumyeo bureuri geudaega oeropji anke jigeum neoegero nan ooh ooh ooh ooh ooh (Oh… I hate this love song…) Nan ooh ooh ooh ooh ooh Oh I hate this love song, I hate this love song

苏运莹 (野子) Su Yunying (Wild Child)

Zěnme dàfēng yuè hěn
wǒ xīn yuè dàng
huàn rú yīsī chéntǔ
suí fēng zìyóu de zài kuáng wǔ

wǒ yào wò jǐn shǒuzhōng jiāndìng
què yòu piāosàn de yǒngqì
wǒ huì biàn chéng jùrén
tà zhuó lìqì cǎizhe mèng

zěnme dàfēng yuè hěn
wǒ xīn yuè dàng
yòu rú yīsī xiāo shā
suí fēng qīngpiāo de zài kuáng wǔ

wǒ yào shēn mái xīntóu shàng bǐngchí
què yòu zhòng xiǎo de yǒngqì
yīzhí wǎng dàfēng chuī de fāngxiàng zǒu guòqù

chuī a chuī a wǒ de jiāo’ào fàngzòng
chuī a chuī bù huǐ wǒ chúnjìng huāyuán
rèn fēng chuī rèn tā luàn
huǐ bù miè shì wǒ jìntóu de zhǎnwàng
chuī a chuī a wǒ chìjiǎo bù hàipà
chuī a chuī a wúsuǒwèi rǎoluàn wǒ
nǐ kàn wǒ zài yǒnggǎn de wéixiào
nǐ kàn wǒ zài yǒnggǎn de qù huīshǒu a

shì nǐ ma huì gěi wǒ yī shàn xīnfáng
ràng wǒ yǒnggǎn qián xíng
shì nǐ ya huì gěi wǒ yī shàn dēng chuāng
ràng wǒ ràng wǒ wúsuǒwèijù

chuī a chuī a wǒ de jiāo’ào fàngzòng
chuī a chuī bù huǐ wǒ chúnjìng huāyuán
rèn fēng chuī rèn tā luàn
huǐ bù miè shì wǒ jìntóu de zhǎnwàng
chuī a chuī a wǒ chìjiǎo bù hàipà
chuī a chuī a wú suǒ wèi rǎoluàn wǒ
nǐ kàn wǒ zài yǒnggǎn de wéixiào
nǐ kàn wǒ zài yǒnggǎn de qù huīshǒu a

zěnme dàfēng yuè hěn wǒ xīn yuè dàng
wǒ huì biàn chéng jùrén.

Also Han Version.

VIXX – 여자는 왜 (Girls, Why? Feat. OKDAL)

[Ravi] You deserve it girl, I say I love you

[N] jeonhwareul ggeunheul ddae mareopsi heureuneun
challa-ui siganedo
[Yoon Ju] gireul geoddagado yeonghwareul bodagado Oo-whoa

[Ken] seupgwancheoreom mureoboneun geoni anim nal mon mideoseoni
[Se Jin] neo-ege naega ddak han gaji wonhaneun geol moreugenni

[N] wae nan malhaji anhado al geora saeng-gakaesseulgga
[Leo] wae nan jaggu gwichantagoman saeng-gakaesseulgga

[Ken] gojak ireon jajonsim ddaemune
gojak ireon jajonsim ddaemune
[Leo] neul meonjeo haji mothaetdeon mal ijeya malhane

[Hyuk] Oo-oo-oo-ooh saranghae, oo-oo-oo-ooh saranghae
Oo-oo-oo-ooh saranghae, oo-oo-oo-ooh saranghae

[Ravi] Why, girl? yeojaneun wae
rago malhagi jeone useon naega mianhae
namjaneun wae ani naneun wae
namyonghan jajonsime banseonghae
jinjja namjada-umi mwonji moreunabwa
eoreunincheokaetjiman a-in-gabwa
nan anin-gabwa raneun saeng-gak Stop
daenoko pyohyeonhalge saranghae

[Se Jin] cheo-eumboda nal saranghandan mari manhido jeogeojyeosseo
[Leo] byeonhan ge anya ggok yaegil haeya ni ma-eumi pyeonhagenni

[Ken] gojak ireon jajonsim ddaemune
gojak ireon jajonsim ddaemune
[Leo] neul meonjeo haji mothaetdeon mal ijeya malhane

[Hongbin] jajonsim ddaemune, jajonsim ddaemune

[Yoon Ju] wae nan malhaji anhado al geora saeng-gakaesseulgga
wae nan jaggu gwichantagoman saeng-gakaesseulgga
[Ken] neon saeng-gakaesseulgga

[Leo] gojak ireon jajonsim ddaemune
gojak ireon jajonsim ddaemune
[Ken] neul meonjeo haji mothaedeon mal ijeya malhane

Oo-oo-oo-ooh saranghae ([Leo] saranghae)
Oo-oo-oo-ooh saranghae ([Leo] saranghae Eh-yeah)
Oo-oo-oo-ooh saranghae, oo-oo-oo-ooh saranghae

Bang&Zelo (방용국&젤로) _ Never Give Up (feat.Heritage)

[Zelo] haggyoreul dwirohan chae urin hagwoneuro ddwieo
imi da algo inneunde wae jaggu ddo gareuchyeo Uh!
seonsaengnim malsseumeun hapummani
chilpaniran dohwajieneun nakseomani
charari donbaengmanwonjjari gwaoereul taekae
chinguwaui ujeongbodan seongjeokbbunin chegye
siheomiraneun abbak daehagiran budamgam
ssahyeoman ganeun Stress eomma, appaneun algga (Woo-wee)

[Bang Yong Guk] geondeulgeondeul geonneun ge nan joheunde
wae bandeutbandeuthan jasemaneul wonhae (Uh-huh)
nae ggumeun Mic jwigo Rap haneun geonde
oneuldo Pen-eul jwigo suhaggongsigeul jeongne Yeah
haggyo aneseo uriga bae-un geon
ggumeul illeun beopgwa neul pogihaneun beop (Eh)
Do what you like, love what you do
ne jasinege mureobwa What you wanna do

[Heritage] Never give up himeul lae ggumeul hyanghae Never give up
ireona ireona neoramyeon hal suga isseo
Wake up wake up geokjeong ma jal doelgeoya Never give up
neonigga geuge neonigga neo jasineul mideobwa Never give up

[Bang Yong Guk] I’m back in the school, back, back in the school (Eh)
geondeulgeondeul I’m back in the school (Eh)
I’m back in the school, back, back in the school (Eh)
geondeulgeondeul I’m back in the school

[Zelo] jigyeoun yaegin Stop, my love story
nae mameul jeonhal su isseulgga ggeuteomneun gomin (Yeah)
oneuldo maejeom gaseo bbangeul hana sasseo
gojak haejul su inneun ge ige daraseo (Woo!)
igeol badeumyeon nega johahalgga? (Yes!)
anim batji anko bandaero doragalgga (No!)
nan baekseolgongju yeopeul maemdoneun nanjaengi
byeolboril eomneun najiman neoman jikil su isseo My baby

[Bang Yong Guk] neowa majuchil ddaemyeon gwaensiri sencheokaneungeol
chingu nyeoseokdeulgwaui daehwa-eneun gwansimi eopseo
ojing neoman boneungeol My baby
([Zelo] You know) misulsiganen neol geurigo sipgo
eumaksiganen neol wihan norael mandeulgo sipeo
iggeullyeo neon N geung nan S geuk
i seollemeun yurisucheoreom ggeuti anboyeo You’re my last love

[Heritage] Never give up himeul lae ggumeul hyanghae Never give up
ireona ireona neoramyeon hal suga isseo
Wake up wake up geokjeong ma jal doelgeoya Never give up
neonigga geuge neonigga neo jasineul mideobwa Never give up

[Bang Yong Guk] I’m back in the school, back, back in the school (Eh)
geondeulgeondeul I’m back in the school (Eh)
I’m back in the school, back, back in the school (Eh)
geondeulgeondeul I’m back in the school

[Heritage] Never give up himeul lae ggumeul hyanghae Never give up
ireona ireona neoramyeon hal suga isseo
Wake up wake up geokjeong ma jal doelgeoya Never give up
neonigga geuge neonigga neo jasineul mideobwa

[BYG & Zelo] Clap your hands everybody (Never give up himeul lae)
Everybody clap your hands (ggumeul hyanghae Never give up)
Left, left to right… right, right to left (ireona ireona)
Everybody just clap your hands (neoramyeon hal suga isseo) [BYG] This is only beginning
Clap your hands everybody (Wake up wake up geokjeong ma) [BYG] We just started
Everybody clap your hands (jal doelgeoya Never give up) [BYG] We never back down
Left, left to right… right, right to left (neonigga geuge neonigga) [BYG] Do whatever it takes
Put your hands up in the sky (neo jasineul mideobwa Never give up)

[BYG] We outie

หน้าตาดีไม่มีแฟน – Neko Jump

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) Listen to me cır̂āy cạng ṭhex rū̂ h̄ịm cır̂āy cạng
cex kạn púb xeācı c̄hạn pị bxk ley na yạng mị̀ khey h̄ı̂ khır
(cæm) mị̀ t̂xng ley na mị̀ t̂xng yîm mā klạw ca p̄helx chxb ṭhex k̄hụ̂n mā
k̆ khn ǹā rạk mạk ca mị̀kh̀xy s̄od keid tkh̄lum rạk deī̌yw mī khır mā korṭh

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) k̆ pramāṇ ẁā yạng mị̀rū̂ ẁā ṭhex mī khır (cæm) tæ̀ẁā thèā thī̀ phx ca rū̂ khụ̄x c̄hạn mī cı
(ney) chạd chā dā dạd chạd (cæm) pĕn pheụ̄̀xn dị̂ h̄ịm (ney) chạd chā dā dạd chạd (cæm) xỳā khidmāk pị
(ney) ṭhex ca khb kạb khır yạng ngị k̆ khng mị̀ p̄hid (cæm) læ̂w t̄ĥā c̄hạn mị̀rū̂ reụ̄̀xng nận k̆ khng mị̀ p̄hid
(ney) t̄ĥā ngận xeāpĕnẁā c̄hạn mī s̄ithṭhi̒ thī̀ ca khid (cæm) mị̀ rạngkeīyc chı̀ h̄ịm mā rū̂cạk kạn s̄ạk nid

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) ṭhex khid yạng ngị (cæm) (You and Me) (ney) h̄emụ̄xn c̄hạn b̂āng h̄ịm (cæm) (Just Tell Me)
(ney) t̄ĥā ṭhex yạng mị̀mī khır (cæm) (Come with Me) (ney) t̄ĥā ṭhex mī cı (cæm) (Close to Me)
(ney) Lonely Lonely (cæm) pị thảmị (ney) Baby Baby (cæm) rx xarị
(ney) Easy Easy (cæm) mị̀ t̂xng xāy (ney) Ready Ready (cæm) xo khe h̄ịm

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม (Refuse) – WAii

รู้ ฉันมาทีหลัง แล้วมันผิดยังไง
ROO CHUN MAA TEE LUNG – LAEW MUN PIT YUNG NGYE
I know I met you after her, but that’s not my mistake

ก็เขาไปอยู่ไหน ตอนที่เธอมีน้ำตา
GAW KAO BYE YOO NYE – TDAWN TEE TUH MEE NUM TDAA
Where had she been when she brought tears to your eyes?

ตอนที่เธอไม่เหลือใคร
TDAWN TEE TUH MYE LUEH KRYE
When there was no one by your side

วันที่เขาไม่เห็นค่า…ใครที่ดูแลเธอ
WUN TEE KAO MYE HEN KAA – KRYE TEE DOO LAE TUH
The day you were worthless for her…Who took care of you?

ฉันไม่รู้วันนี้ เขากลับมาทำไม
CHUN MYE ROO WUN NEE – KAO GLUP MAA TUM MYE
I don’t know why she has returned to you

เพราะเสียดายใช่มั้ย
PRAW SIA DYE CHYE MYE
She might regret losing you?

หรือแค่เอาชนะเธอ
RUE KAE AOW CHA NA TUH
Or she just wants to defeat you?

กว่าจะช่วยรักษาใจ
GWAA TCHA CHU-EYE RUCK SAA TCHYE
To heal your broken heart

ให้ความเจ็บเธอจางหาย
HYE KWAAM TCHEP TUH TCHAANG HYE
To ease your pain

ไม่ใช่ง่ายๆ
MYE CHYE NGYE NGYE
That’s not easy

ช่วยมองสายตา
CHU-EYE MAWNG SYE TDAA
Please look into my eyes

และบอกกับฉันที
LAE BAWK GUP CHUN TEE
And please tell me

ช่วยมองหัวใจ
CHU-EYE MAWNG HUA TCHYE
Please look into my heart

ความรักที่เรามี
KWAAM RUCK TEE RAO MEE
There’s a love we share

ช่วยมองฉันที
CHU-EYE MAWNG CHUN TEE
Please look at me

เราเข้ากันดีใช่มั้ย
RAO KAO GUN DEE CHYE MYE
We’ve been well together, right?

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ทำ
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE TUM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับมั้ย
MYE CARE WAA KRYE TCHA YAWM RUP MYE
I don’t care if anyone would disagree

ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไมไป
TAA TUH MYE BYE – CHUN GAW MYE BYE
If you don’t leave me, I will never leave you

หัวใจ วางอยู่ที่เธอ
HUA TCHYE WAANG YOO TEE TUH
My heart is always with you

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ยอม
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE YAWM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอ
TUM MYE TDAWNG HYE CHUN YAWM DUAYE RUH
Why do I have to let you go?

ที่เขาจะบอก ฉันก็จะบอก รักเธอ
TEE KAO TCHA BAWK – CHUN GAW TCHA BAWK – RUCK TUH
‘Cause she loves you? I also love you

สิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

ถามหัวใจกี่ครั้ง มันก็ยังเป็นเธอ
TAAM HUA TCHYE GEY KRUNG – MUN GAW YUNG BEN TUH
I keep asking my heart and you’re always my answer

พร้อมรับได้เสมอ
PRAWM RUP DYE SA MUH
I’m ready to accept your decision

ถ้าหากเธอจะเลือกใคร
TAA HAAK TUH TCHA LUEK KRYE
No matter who you would choose

ถ้าหากใครคนนั้นดี
TAA HAAK KRYE KAWN NUN DEE
As long as she’s good to you

และไม่ทำเธอเสียใจ…
LAE MYE TUM TUH SIA TCHYE
As long as she doesn’t hurt you

ก็จะปล่อยเธอ
GAW TCHA BLOY TUH
I will just let you go

ฉันไม่รู้วันนี้ เขากลับมาทำไม
CHUN MYE ROO WUN NEE – KAO GLUP MAA TUM MYE
I don’t know why she has returned to you

เพราะเสียดายใช่มั้ย
PRAW SIA DYE CHYE MYE
She might regret losing you?

หรือแค่เอาชนะเธอ
RUE KAE AOW CHA NA TUH
Or she just wants to defeat you?

กว่าจะช่วยรักษาใจ
GWAA TCHA CHU-EYE RUCK SAA TCHYE
To heal your broken heart

ให้ความเจ็บเธอจางหาย
HYE KWAAM TCHEP TUH TCHAANG HYE
To ease your pain

ไม่ใช่ง่ายๆ
MYE CHYE NGYE NGYE
That’s not easy

ช่วยมองสายตา
CHU-EYE MAWNG SYE TDAA
Please look into my eyes

และบอกกับฉันที
LAE BAWK GUP CHUN TEE
And please tell me

ช่วยมองหัวใจ
CHU-EYE MAWNG HUA TCHYE
Please look into my heart

ความรักที่เรามี
KWAAM RUCK TEE RAO MEE
There’s a love we share

ช่วยมองฉันที
CHU-EYE MAWNG CHUN TEE
Please look at me

เราเข้ากันดีใช่มั้ย
RAO KAO GUN DEE CHYE MYE
We’ve been well together, right?

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ทำ
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE TUM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับมั้ย
MYE CARE WAA KRYE TCHA YAWM RUP MYE
I don’t care if anyone would disagree

ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไมไป
TAA TUH MYE BYE – CHUN GAW MYE BYE
If you don’t leave me, I will never leave you

หัวใจ วางอยู่ที่เธอ
HUA TCHYE WAANG YOO TEE TUH
My heart is always with you

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ยอม
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE YAWM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอ
TUM MYE TDAWNG HYE CHUN YAWM DUAYE RUH
Why do I have to let you go?

ที่เขาจะบอก ฉันก็จะบอก รักเธอ
TEE KAO TCHA BAWK – CHUN GAW TCHA BAWK – RUCK TUH
‘Cause she loves you? I also love you

สิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

ช่วยมองสายตา
CHU-EYE MAWNG SYE TDAA
Please look into my eyes

ช่วยมองหัวใจ
CHU-EYE MAWNG HUA TCHYE
Please look into my heart

ช่วยมองฉันที
CHU-EYE MAWNG CHUN TEE
Please look at me

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ทำ
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE TUM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับมั้ย
MYE CARE WAA KRYE TCHA YAWM RUP MYE
I don’t care if anyone would disagree

ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไมไป
TAA TUH MYE BYE – CHUN GAW MYE BYE
If you don’t leave me, I will never leave you

หัวใจ วางอยู่ที่เธอ
HUA TCHYE WAANG YOO TEE TUH
My heart is always with you

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ยอม
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE YAWM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอ
TUM MYE TDAWNG HYE CHUN YAWM DUAYE RUH
Why do I have to let you go?

ที่เขาจะบอก ฉันก็จะบอก รักเธอ
TEE KAO TCHA BAWK – CHUN GAW TCHA BAWK – RUCK TUH
‘Cause she loves you? I also love you

สิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

ก็มีสิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
GAW MEE SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

王力宏 Leehom Wang – 美

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei mei mei mei mei

你是寒冬里的花蕾
ni shi han dong li de hua lei

你是西施搅乱了春水
ni shi xi shi jiao luan le chun shui

你是天使般的恩惠
ni shi tian shi ban de en hui

你是我宠爱的贵妃
ni shi wo chong ai de gui fei

世间的伤悲 全都被你摧毁
shi jian de shang bei quan dou bei ni cui hui

你是美酒千杯 我怎能不醉
ni shi mei jiu qian bei wo zen neng bu zui

不小心爱上 oh 你的香味
bu xiao xin ai shang oh ni de xiang wei

只有你 占据了视线
zhi you ni zhan ju le shi xian

其它的 我都看不见
qi ta de wo dou kan bu jian

这是爱情或 这是对你的迷恋
zhe shi ai qing huo zhe shi dui ni de mi lian

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei mei mei mei mei

你是寒冬里的花蕾
ni shi han dong li de hua lei

你是西施搅乱了春水
ni shi xi shi jiao luan le chun shui

你是天使般的恩惠
ni shi tian shi ban de en hui

你是我宠爱的贵妃
ni shi wo chong ai de gui fei

世间的伤悲 全都被你摧毁
shi jian de shang bei quan dou bei ni cui hui

你是美酒千杯 我怎能不醉
ni shi mei jiu qian bei wo zen neng bu zui

不小心爱上 oh 你的香味
bu xiao xin ai shang oh ni de xiang wei

只有你 占据了视线
zhi you ni zhan ju le shi xian

其它的 我都看不见
qi ta de wo dou kan bu jian

这是爱情或 这是对你的迷恋
zhe shi ai qing huo zhe shi dui ni de mi lian

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei mei mei mei mei

怎么那么美
zen me na me mei

是你让我想入非非
shi ni rang wo xiang ru fei fei

想当一个偷心雅贼
xiang dang yi ge tou xin ya zei

爱已萌芽 万分珍贵
ai yi meng ya wan fen zhen gui

没有时间可以浪费
mei you shi jian ke yi lang fei

我愿意用生命换一个机会
wo yuan yi yong sheng ming huan yi ge ji hui

让我吻上你的嘴
rang wo wen shang ni de zui

Hablo Espanol 给你拉丁味道
gei ni la ding wei dao

你的美就是一种美好
ni de mei jiu shi yi zhong mei hao

别责怪我的一点冒昧
bie ze guai wo de yi dian mao mei

我想陪你度过年年岁岁
wo xiang pei ni du guo nian nian sui sui

你太美 你太媚
ni tai mei ni tai mei

为了你 我能 征服大江南北
wei le ni wo neng zheng fu da jiang nan bei

沉鱼落雁 难望你项背
chen yu luo yan nan wang ni xiang bei

文字不足形容你的美
wen zi bu zu xing rong ni de mei

嘿 宝贝 给我你的拥抱
hei bao bei gei wo ni de yong bao

让我永远珍藏你的美
rang wo yong yuan zhen cang ni de mei

怎么那么美
zen me na me mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei ni zhe me mei mei mei mei mei

你这么美 你这么媚
ni zhe me mei ni zhe me mei

你这么美 美 美 妹妹
ni zhe me mei mei mei mei mei

Junho (준호) with Van Ness Wu “Bubai (不敗)”

zhongyu neng shihuai
shenme yang de jie neng yongyuan jiuchan
ganqing li meiyou beipan bu beipan
zhibuguo yuanfen yongwan jiu gai likai
hai keyi chengdan
suiran langman zhihou you shi yihan
xinli haoxiang canfei le yikuai
zhishao wo zhaodao rensheng bufen da’an

meige shiwang de nanguan
dou shi shanyi de anpai
kan wo de xiwang you duoshao nengnai

you shei bu ceng shou guo shang
shangtong hou hui geng mingbai
jiujing you shenme zhide wo qu ai

bupa shibai, xiangxin ziji bu bai.
meiyou tong guo, zenme hui you tong kuai.
jiusuan shibai, xiangxin zhenai bu bai.
ai guo cai dong, wo weishenme cunzai.

wo oh oh oh wo oh wo oh oh
yongyuan zai deng, dengdai zuihao de ai
wo oh oh oh wo oh wo oh oh
yongyuan zai deng, deng wo zuihao de ai

ai shi ge mafan
qui xiang qiaokelì rang ren jie budan
tian mi zhong tou zhe kuse de qinggan
zenme neng fuchu zhenxin bubei shanghai

juebu fangqi ai
wangwang daoliao zuihou zhi sheng xiguan
shiqu le ganjue xiangchu hen weinan
cong fen bu kai dao fenkai dou yaokan kai

meige shiwang de nanguan
dou shi shanyi de anpai
kan wo de xiwang you duoshao nengnai

you shei bu ceng shou guo shang
shangtong hou hui geng mingbai
jiujing you shenme zhide wo qu ai

bupa shibai, xiangxin ziji bu bai.
meiyou tong guo, zenme hui you tong kuai.
jiusuan shibai, xiangxin zhenai bu bai.
ai guo cai dong, wo weishenme cunzai.

bupa shibai, xiangxin ziji bu bai.
meiyou tong guo, zenme hui you tong kuai.
jiusuan shibai, xiangxin zhenai bu bai.
ai guo cai dong, wo weishenme cunzai.

wo oh oh oh wo oh wo oh oh
yongyuan zai deng, dengdai zuihao de ai
wo oh oh oh wo oh wo oh oh
yongyuan zai deng, deng wo zuihao de ai