หน้าตาดีไม่มีแฟน – Neko Jump

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) Listen to me cır̂āy cạng ṭhex rū̂ h̄ịm cır̂āy cạng
cex kạn púb xeācı c̄hạn pị bxk ley na yạng mị̀ khey h̄ı̂ khır
(cæm) mị̀ t̂xng ley na mị̀ t̂xng yîm mā klạw ca p̄helx chxb ṭhex k̄hụ̂n mā
k̆ khn ǹā rạk mạk ca mị̀kh̀xy s̄od keid tkh̄lum rạk deī̌yw mī khır mā korṭh

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) k̆ pramāṇ ẁā yạng mị̀rū̂ ẁā ṭhex mī khır (cæm) tæ̀ẁā thèā thī̀ phx ca rū̂ khụ̄x c̄hạn mī cı
(ney) chạd chā dā dạd chạd (cæm) pĕn pheụ̄̀xn dị̂ h̄ịm (ney) chạd chā dā dạd chạd (cæm) xỳā khidmāk pị
(ney) ṭhex ca khb kạb khır yạng ngị k̆ khng mị̀ p̄hid (cæm) læ̂w t̄ĥā c̄hạn mị̀rū̂ reụ̄̀xng nận k̆ khng mị̀ p̄hid
(ney) t̄ĥā ngận xeāpĕnẁā c̄hạn mī s̄ithṭhi̒ thī̀ ca khid (cæm) mị̀ rạngkeīyc chı̀ h̄ịm mā rū̂cạk kạn s̄ạk nid

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) ṭhex khid yạng ngị (cæm) (You and Me) (ney) h̄emụ̄xn c̄hạn b̂āng h̄ịm (cæm) (Just Tell Me)
(ney) t̄ĥā ṭhex yạng mị̀mī khır (cæm) (Come with Me) (ney) t̄ĥā ṭhex mī cı (cæm) (Close to Me)
(ney) Lonely Lonely (cæm) pị thảmị (ney) Baby Baby (cæm) rx xarị
(ney) Easy Easy (cæm) mị̀ t̂xng xāy (ney) Ready Ready (cæm) xo khe h̄ịm

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s