รักยังมีต่อ (Love Must Go On) – WAii

ก็พอได้แล้วที่เคยสงสัยบ่อยๆ
Gor por dai laeo tee koey song sai boy boy
I’ve had enough of often pitying you

ถ้าตอนนี้เธอมาเห็นฉันไม่มีใคร
Tah dtaun nee tur mah hen chun mai mee krai
If right now you saw me without anyone

ถ้าเธอได้ยิน เสียงฉันร้องไห้ เธอจะเห็นใจอยู่ไหม
Tah tur dai yin siang chun raung hai tur ja hen jai yoo mai
If you heard my voice crying, would you have sympathy for me?

(V1) หยุดตั้งคำถามและเลิกสงสารตัวเอง
Yoot dtung kum tahm lae lerk song sahn dtua eng
Stop the questions and quit feeling sorry for yourself

อย่าไปคร่ำครวญกับความคุ้นเคยเก่าๆ
Yah bpai krum kruan gup kwahm koon koey gao gao
Don’t go complaining about the familiarity we once had

คนที่คิดถึง ไม่คิดถึงเรา เหงาไปเขาก็ไม่หันมา
Kon tee kit teung mai kit teung rao ngao bpai kao gor mai hun mah
The person whom I missed didn’t miss me, I was lonely and he didn’t turn around

(V2) ความรักมันเกิดจากคนสองคน
Kwahm ruk mun gert jahk kon saung kon
Love comes from two people

และแม้ตอนเจ็บจะมีแค่ฉัน
Lae mae dtaun jep ja mee kae chaun
And even when I’ll be the only one hurting

(V3) เก็บคำว่ารักไว้ แล้วกลืนลงไป
Gep kum wah ruk wai laeo gleun long bpai
I’ll keep the word love and swallow it down

อย่าให้เค้ารู้ ว่าเราจะตาย
Yah hai kao roo wah rao ja dtai
Don’t let them know that I’ll die

เสียใจ ก็ต้อง หายใจ เมื่อเธอไม่รัก ก็จะมีคนแทนเธอ
Sia jai gor dtaung hai jai meua tur mai ruk gor ja mee kon taen tur
I’m sad, but I must breathe, when you don’t love me, I’ll get someone to replace you

เก็บคำว่ารักไว้ แล้วลืมเธอไป
Gep kum wah ruk wai laeo leum tur bpai
I’ll keep my love and forget about you

ออกเดินทางไกล แม้มันเดียวดาย
Auk dern tahng glai mae mun diao dai
Setting out on this long road, even though it’s lonely

ถึงมันเจ็บ ถึงเรื่องเราต้องจบ
Teung mun jep teung reuang rao dtaung jop
Even though it hurts, though we must end things

แต่รักยังมีต่อ (รักยังต้องเดินต่อไป)
Dtae ruk yun gmee dtor (ruk yung dtaung dern dtor bpai)
But love goes on (love still moves on)

ก็แค่ความรักมันเดินไม่ตรงเวลา
Gor kae kwahm ruk mun dern mai dtrong welah
Love just doesn’t move with time

แต่นาฬิกายังเดินหน้าทุกนาที
Dtae nahligah yung dern nah took nahtee
But the clock still moves forward every minute

สักวันคงหมุน ตอนที่ดีๆ ให้เราไม่ต้องเจอน้ำตา
Suk wun kong moon dtaun tee dee dee hai rao mai dtaung jur num dtah
Some day it’ll rotate to a good time where I won’t have to face tears.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s