รักยังมีต่อ (Love Must Go On) – WAii

ก็พอได้แล้วที่เคยสงสัยบ่อยๆ
Gor por dai laeo tee koey song sai boy boy
I’ve had enough of often pitying you

ถ้าตอนนี้เธอมาเห็นฉันไม่มีใคร
Tah dtaun nee tur mah hen chun mai mee krai
If right now you saw me without anyone

ถ้าเธอได้ยิน เสียงฉันร้องไห้ เธอจะเห็นใจอยู่ไหม
Tah tur dai yin siang chun raung hai tur ja hen jai yoo mai
If you heard my voice crying, would you have sympathy for me?

(V1) หยุดตั้งคำถามและเลิกสงสารตัวเอง
Yoot dtung kum tahm lae lerk song sahn dtua eng
Stop the questions and quit feeling sorry for yourself

อย่าไปคร่ำครวญกับความคุ้นเคยเก่าๆ
Yah bpai krum kruan gup kwahm koon koey gao gao
Don’t go complaining about the familiarity we once had

คนที่คิดถึง ไม่คิดถึงเรา เหงาไปเขาก็ไม่หันมา
Kon tee kit teung mai kit teung rao ngao bpai kao gor mai hun mah
The person whom I missed didn’t miss me, I was lonely and he didn’t turn around

(V2) ความรักมันเกิดจากคนสองคน
Kwahm ruk mun gert jahk kon saung kon
Love comes from two people

และแม้ตอนเจ็บจะมีแค่ฉัน
Lae mae dtaun jep ja mee kae chaun
And even when I’ll be the only one hurting

(V3) เก็บคำว่ารักไว้ แล้วกลืนลงไป
Gep kum wah ruk wai laeo gleun long bpai
I’ll keep the word love and swallow it down

อย่าให้เค้ารู้ ว่าเราจะตาย
Yah hai kao roo wah rao ja dtai
Don’t let them know that I’ll die

เสียใจ ก็ต้อง หายใจ เมื่อเธอไม่รัก ก็จะมีคนแทนเธอ
Sia jai gor dtaung hai jai meua tur mai ruk gor ja mee kon taen tur
I’m sad, but I must breathe, when you don’t love me, I’ll get someone to replace you

เก็บคำว่ารักไว้ แล้วลืมเธอไป
Gep kum wah ruk wai laeo leum tur bpai
I’ll keep my love and forget about you

ออกเดินทางไกล แม้มันเดียวดาย
Auk dern tahng glai mae mun diao dai
Setting out on this long road, even though it’s lonely

ถึงมันเจ็บ ถึงเรื่องเราต้องจบ
Teung mun jep teung reuang rao dtaung jop
Even though it hurts, though we must end things

แต่รักยังมีต่อ (รักยังต้องเดินต่อไป)
Dtae ruk yun gmee dtor (ruk yung dtaung dern dtor bpai)
But love goes on (love still moves on)

ก็แค่ความรักมันเดินไม่ตรงเวลา
Gor kae kwahm ruk mun dern mai dtrong welah
Love just doesn’t move with time

แต่นาฬิกายังเดินหน้าทุกนาที
Dtae nahligah yung dern nah took nahtee
But the clock still moves forward every minute

สักวันคงหมุน ตอนที่ดีๆ ให้เราไม่ต้องเจอน้ำตา
Suk wun kong moon dtaun tee dee dee hai rao mai dtaung jur num dtah
Some day it’ll rotate to a good time where I won’t have to face tears.

Advertisements

หน้าตาดีไม่มีแฟน – Neko Jump

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) Listen to me cır̂āy cạng ṭhex rū̂ h̄ịm cır̂āy cạng
cex kạn púb xeācı c̄hạn pị bxk ley na yạng mị̀ khey h̄ı̂ khır
(cæm) mị̀ t̂xng ley na mị̀ t̂xng yîm mā klạw ca p̄helx chxb ṭhex k̄hụ̂n mā
k̆ khn ǹā rạk mạk ca mị̀kh̀xy s̄od keid tkh̄lum rạk deī̌yw mī khır mā korṭh

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) k̆ pramāṇ ẁā yạng mị̀rū̂ ẁā ṭhex mī khır (cæm) tæ̀ẁā thèā thī̀ phx ca rū̂ khụ̄x c̄hạn mī cı
(ney) chạd chā dā dạd chạd (cæm) pĕn pheụ̄̀xn dị̂ h̄ịm (ney) chạd chā dā dạd chạd (cæm) xỳā khidmāk pị
(ney) ṭhex ca khb kạb khır yạng ngị k̆ khng mị̀ p̄hid (cæm) læ̂w t̄ĥā c̄hạn mị̀rū̂ reụ̄̀xng nận k̆ khng mị̀ p̄hid
(ney) t̄ĥā ngận xeāpĕnẁā c̄hạn mī s̄ithṭhi̒ thī̀ ca khid (cæm) mị̀ rạngkeīyc chı̀ h̄ịm mā rū̂cạk kạn s̄ạk nid

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

(ney) ṭhex khid yạng ngị (cæm) (You and Me) (ney) h̄emụ̄xn c̄hạn b̂āng h̄ịm (cæm) (Just Tell Me)
(ney) t̄ĥā ṭhex yạng mị̀mī khır (cæm) (Come with Me) (ney) t̄ĥā ṭhex mī cı (cæm) (Close to Me)
(ney) Lonely Lonely (cæm) pị thảmị (ney) Baby Baby (cæm) rx xarị
(ney) Easy Easy (cæm) mị̀ t̂xng xāy (ney) Ready Ready (cæm) xo khe h̄ịm

(ney) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn fæn ṭhex pị h̄ịn h̄rụ̄x pel̀ā
pĕn h̄̀wng ṭhex ca h̄engā
(cæm) h̄n̂ātā dī thảmị yạng mị̀mī fæn h̄rụ̄x ẁā fæn ṭhex mị̀ mā
t̄hụ̄xẁā s̄od dị̂ ma

ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม (Refuse) – WAii

รู้ ฉันมาทีหลัง แล้วมันผิดยังไง
ROO CHUN MAA TEE LUNG – LAEW MUN PIT YUNG NGYE
I know I met you after her, but that’s not my mistake

ก็เขาไปอยู่ไหน ตอนที่เธอมีน้ำตา
GAW KAO BYE YOO NYE – TDAWN TEE TUH MEE NUM TDAA
Where had she been when she brought tears to your eyes?

ตอนที่เธอไม่เหลือใคร
TDAWN TEE TUH MYE LUEH KRYE
When there was no one by your side

วันที่เขาไม่เห็นค่า…ใครที่ดูแลเธอ
WUN TEE KAO MYE HEN KAA – KRYE TEE DOO LAE TUH
The day you were worthless for her…Who took care of you?

ฉันไม่รู้วันนี้ เขากลับมาทำไม
CHUN MYE ROO WUN NEE – KAO GLUP MAA TUM MYE
I don’t know why she has returned to you

เพราะเสียดายใช่มั้ย
PRAW SIA DYE CHYE MYE
She might regret losing you?

หรือแค่เอาชนะเธอ
RUE KAE AOW CHA NA TUH
Or she just wants to defeat you?

กว่าจะช่วยรักษาใจ
GWAA TCHA CHU-EYE RUCK SAA TCHYE
To heal your broken heart

ให้ความเจ็บเธอจางหาย
HYE KWAAM TCHEP TUH TCHAANG HYE
To ease your pain

ไม่ใช่ง่ายๆ
MYE CHYE NGYE NGYE
That’s not easy

ช่วยมองสายตา
CHU-EYE MAWNG SYE TDAA
Please look into my eyes

และบอกกับฉันที
LAE BAWK GUP CHUN TEE
And please tell me

ช่วยมองหัวใจ
CHU-EYE MAWNG HUA TCHYE
Please look into my heart

ความรักที่เรามี
KWAAM RUCK TEE RAO MEE
There’s a love we share

ช่วยมองฉันที
CHU-EYE MAWNG CHUN TEE
Please look at me

เราเข้ากันดีใช่มั้ย
RAO KAO GUN DEE CHYE MYE
We’ve been well together, right?

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ทำ
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE TUM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับมั้ย
MYE CARE WAA KRYE TCHA YAWM RUP MYE
I don’t care if anyone would disagree

ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไมไป
TAA TUH MYE BYE – CHUN GAW MYE BYE
If you don’t leave me, I will never leave you

หัวใจ วางอยู่ที่เธอ
HUA TCHYE WAANG YOO TEE TUH
My heart is always with you

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ยอม
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE YAWM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอ
TUM MYE TDAWNG HYE CHUN YAWM DUAYE RUH
Why do I have to let you go?

ที่เขาจะบอก ฉันก็จะบอก รักเธอ
TEE KAO TCHA BAWK – CHUN GAW TCHA BAWK – RUCK TUH
‘Cause she loves you? I also love you

สิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

ถามหัวใจกี่ครั้ง มันก็ยังเป็นเธอ
TAAM HUA TCHYE GEY KRUNG – MUN GAW YUNG BEN TUH
I keep asking my heart and you’re always my answer

พร้อมรับได้เสมอ
PRAWM RUP DYE SA MUH
I’m ready to accept your decision

ถ้าหากเธอจะเลือกใคร
TAA HAAK TUH TCHA LUEK KRYE
No matter who you would choose

ถ้าหากใครคนนั้นดี
TAA HAAK KRYE KAWN NUN DEE
As long as she’s good to you

และไม่ทำเธอเสียใจ…
LAE MYE TUM TUH SIA TCHYE
As long as she doesn’t hurt you

ก็จะปล่อยเธอ
GAW TCHA BLOY TUH
I will just let you go

ฉันไม่รู้วันนี้ เขากลับมาทำไม
CHUN MYE ROO WUN NEE – KAO GLUP MAA TUM MYE
I don’t know why she has returned to you

เพราะเสียดายใช่มั้ย
PRAW SIA DYE CHYE MYE
She might regret losing you?

หรือแค่เอาชนะเธอ
RUE KAE AOW CHA NA TUH
Or she just wants to defeat you?

กว่าจะช่วยรักษาใจ
GWAA TCHA CHU-EYE RUCK SAA TCHYE
To heal your broken heart

ให้ความเจ็บเธอจางหาย
HYE KWAAM TCHEP TUH TCHAANG HYE
To ease your pain

ไม่ใช่ง่ายๆ
MYE CHYE NGYE NGYE
That’s not easy

ช่วยมองสายตา
CHU-EYE MAWNG SYE TDAA
Please look into my eyes

และบอกกับฉันที
LAE BAWK GUP CHUN TEE
And please tell me

ช่วยมองหัวใจ
CHU-EYE MAWNG HUA TCHYE
Please look into my heart

ความรักที่เรามี
KWAAM RUCK TEE RAO MEE
There’s a love we share

ช่วยมองฉันที
CHU-EYE MAWNG CHUN TEE
Please look at me

เราเข้ากันดีใช่มั้ย
RAO KAO GUN DEE CHYE MYE
We’ve been well together, right?

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ทำ
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE TUM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับมั้ย
MYE CARE WAA KRYE TCHA YAWM RUP MYE
I don’t care if anyone would disagree

ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไมไป
TAA TUH MYE BYE – CHUN GAW MYE BYE
If you don’t leave me, I will never leave you

หัวใจ วางอยู่ที่เธอ
HUA TCHYE WAANG YOO TEE TUH
My heart is always with you

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ยอม
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE YAWM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอ
TUM MYE TDAWNG HYE CHUN YAWM DUAYE RUH
Why do I have to let you go?

ที่เขาจะบอก ฉันก็จะบอก รักเธอ
TEE KAO TCHA BAWK – CHUN GAW TCHA BAWK – RUCK TUH
‘Cause she loves you? I also love you

สิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

ช่วยมองสายตา
CHU-EYE MAWNG SYE TDAA
Please look into my eyes

ช่วยมองหัวใจ
CHU-EYE MAWNG HUA TCHYE
Please look into my heart

ช่วยมองฉันที
CHU-EYE MAWNG CHUN TEE
Please look at me

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ทำ
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE TUM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ไม่แคร์ว่าใครจะยอมรับมั้ย
MYE CARE WAA KRYE TCHA YAWM RUP MYE
I don’t care if anyone would disagree

ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไมไป
TAA TUH MYE BYE – CHUN GAW MYE BYE
If you don’t leave me, I will never leave you

หัวใจ วางอยู่ที่เธอ
HUA TCHYE WAANG YOO TEE TUH
My heart is always with you

ตัดใจไม่ลง และคงไม่ยอม
TDUT TCHYE MYE LAWNG – LAE KAWNG MYE YAWM
My heart refuses to let you go and I don’t think I’ll let you go

ทำไมต้องให้ฉันยอมด้วยเหรอ
TUM MYE TDAWNG HYE CHUN YAWM DUAYE RUH
Why do I have to let you go?

ที่เขาจะบอก ฉันก็จะบอก รักเธอ
TEE KAO TCHA BAWK – CHUN GAW TCHA BAWK – RUCK TUH
‘Cause she loves you? I also love you

สิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back

ก็มีสิทธิ์จะหวงเธอ ก็ไม่แพ้กัน
GAW MEE SIT TCHA HUANG TUH – GAW MYE PAE GUN
Then I also have the right to hold you back